Góc FPT

  • FPT được Bộ Tài chính tặng kỷ niệm chương

    FPT được Bộ Tài chính tặng kỷ niệm chương

    Tập đoàn FPT sẽ được tặng kỷ niệm chương của Bộ tài chính nhân dịp Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) kỷ niệm 15 năm thành lập.

        6