Góc FPT

  • FPT Quảng Ninh đối phó trận lũ lịch sử

    FPT Quảng Ninh đối phó trận lũ lịch sử

    Trận lũ lớn nhất trong vòng 40 năm ở Quảng Ninh không chỉ gây thiệt hại về hạ tầng, hoạt động kinh doanh của FPT Telecom, làm sụt giảm nghiêm trọng doanh thu của FPT Shop tại đây mà còn gây hư hại, thất thoát tài sản, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và sinh hoạt của nhiều CBNV.

  • FPT được Bộ Tài chính tặng kỷ niệm chương

    FPT được Bộ Tài chính tặng kỷ niệm chương

    Tập đoàn FPT sẽ được tặng kỷ niệm chương của Bộ tài chính nhân dịp Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) kỷ niệm 15 năm thành lập.

        6