Làm sao để biết Google đã index website hay chưa ?

Làm thế nào để biết Google đã Index website hay chưa ?

Chắc chắn bạn sẽ đặt câu hỏi khi nghe người khác thắc mắc " Không biết website đã được google Index hay chưa ? ". Hôm nay, FPT Telecom sẽ chỉ bạn cách để kiểm tra xem website, bài viết của bạn dã được Index chưa nhé .

Chỉ với 1 thao tác là Coppy link website của bạn muốn kiểm tra, check... xem có được google Index không. Ví dụ, tôi tìm từ khóa " TONG DAI FPT

TONG DAI FPT

Đây là kết quả website www.fpttelecom.pro đã được Index với từ khóa tong dai FPT hoặc Tổng đài FPT . Nếu google chưa index website, bài viết của bạn thì sẽ hiển thị như sau. 

Trong SE trên, google không hiển thị link bài viết chính xác bạn đang tìm kiếm chứng tỏ google chưa index website của bạn nhé.

 

Chúc bạn vui vẻ !