Office 365 FPT

Microsoft Office 365 FPT


FPT Telecom - Cung cấp dịch vụ Office 365 cho Mail Office Home, Email Outlook, Email Office ... Cho doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam chất lượng

OFFICE 365 FPT

Các gói OFFICE 365 

office fpt 365 cho công ty office 365 fpt cho tổ chức

 

Vì sao nên sử dụng OFFICE 365 FPT

vì sao nên sử dụng Office 365 fpt

Bất cứ đâu, bất cứ lúc nào 

Làm việc mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị. Office 365 sẵn sàng lúc bạn caaf

Xem thêm >>

vì sao nên sử dụng Office 365 fpt

Cộng tác 

Cộng tác dễ dàng. Truy cập các tệp qua thiết bị của bạn và sửa tài liệu cùng một lúc

Xem thêm >>

vì sao nên sử dụng Office 365 fpt

Bảo mật 

Với office 365, đây là dữ liệu của bạn. Bạn sở hữu dữ liệu đó. Bạn kiểm soát dữ liệu đó 

Xem thêm >>

vì sao nên sử dụng Office 365 fpt

Chi phí

Giảm chi tiêu đầu tư ban đầu, không cần phải đầu tư vào Email, server, giảm chi phí hoạt động CNTT

Xem thêm >>