member

THANH TOÁN CƯỚC INTERNET FPT QUA TRANG MEMBER.FPT.NET


A. Thanh toán cước qua MobiVI

 • Bước 1: Đăng nhập vào trang http://member.fpt.vn, click vào link Thanh toán cước-->Thanh toán cước Online-->MoBiVi :
 • Bước 2: Hệ thống chuyển sang trang Thanh toán cước ONLINE MOBIVI.
 •  
 • Chọn Vùng miền, nhập Số hợp đồng hoặcTên truy nhập, nhập Mã xác thực

 • Nhấn nút Xem báo cáo
 •  
 • Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin nợ cước cần thanh toán.

 • Nhấn Logo MoBiVi
 •  
 • Bước 4: Hệ thống chuyển sang trang đăng nhập tài khoản ví tại MobiVí. Bạn đăng nhập vào tài khoản và nhấn nút Đăng nhập.
 • Bước 5: Hệ thống chuyển sang trang xác nhận giao dịch. Bạn nhập Mã xác nhận được gửi vào email đã đăng ký ví hoặc gửi đến số điện thoại của bạn (nếu có). Nhấn nút Xác nhận.
 • Bước 6: Khi giao dịch thành công, hệ thống sẽ chuyển sang trang thông báo đã thanh toán thành công của FPT Telecom.
 • B. Thanh toán cước FPT qua Payoo

 • Bước 1: Đăng nhập vào trang http://member.fpt.vn, click vào link Thanh toán cước-->Thanh toán cước Online-->Payoo :
 •  
 • Bước 2: Hệ thống chuyển sang trang Thanh toán cước ONLINE PAYOO.

 • Chọn Vùng miền, nhập Số hợp đồng hoặcTên truy nhập, nhập Mã xác thực

 • Nhấn nút Xem báo cáo
 •  
 • Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin nợ cước cần thanh toán

 • Nhấn Logo Paynow


  Lưu ý: Hệ thống sẽ hiển thị thông tin cước của toàn bộ các tháng khách hàng còn nợ. Thông tin cước của tháng trước chỉ có sau ngày mùng 5 hàng tháng. Do vậy, bạn nên thực hiện thanh toán hóa đơn ADSL FPT Telecom sau ngày mùng 5 hàng tháng.

 •  

 • Bước 4: Hệ thống chuyển sang trang đăng nhập tài khoản Ví điện tử Payoo.

 • Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu, nhấn nút Đăng nhập.

 • Nếu chưa có Ví Payoo, đăng ký ngay để hoàn tất thanh toán.
 •  
 • Bước 5: Hệ thống chuyển sang trang xác nhận thanh toán.
 •  
 • Kiểm tra lại các thông tin, chọn “Tôi đã xem kỹ và đồng ý thanh toán hóa đơn này”.

 • Nhấn nút Tiến hành thanh toán.
 • Bước 6: Thanh toán thành công và tiếp tục thanh toán hóa đơn khác
 •