Paybill

 

Thanh toán cước Internet FPT bằng Paybill.com.vn


Bước 1: Sau khi đăng nhập vào website paybill.com.vn, khách hàng chọn loại dịch vụ cần thanh toán và nhà cung cấp

Bước 2: Hệ thống hiển thị trang Thanh toán hóa đơn

 

Chọn Loại dịch vụ cần thanh toán, Đơn vị cung cấp và Khu vực. Nhấn nút Tiếp tục.Bước 3: Nhập Mã khách hàng. Nhấn nút Tiếp tục.

 

Bước 4: Hệ thống hiển thị thông tin cước của tháng khách hàng còn nợ
Nhấn vào ô chọn và nhấn nút Tiếp tục.

Bước 5: Hệ thống hiển thị thông tin Danh sách Hóa đơn chọn thanh toán để kiểm tra.
Nhấn nút thanh toán Paynow

Bước 6: Hệ thống chuyển sang trang đăng nhập tài khoản Ví điện tử Payoo.
Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu, nhấn nút Đăng nhập.
Nếu chưa có Ví Payoo, đăng ký ngay để hoàn tất thanh toán.

Bước 7: Hệ thống chuyển sang trang xác nhận thanh toán.
Kiểm tra lại các thông tin, chọn “Tôi đã xem kỹ và đồng ý thanh toán hóa đơn này”.
Nhấn nút Tiến hành thanh toán.

Bước 8: Thanh toán thành công và tiếp tục thanh toán hóa đơn khác.