Thanh toán cước FPT bằng ATM Vietcombank

Bước 1: Đăng nhập vào ATM, như bình thường, màn hình sẽ hiển thị như dưới:

Bạn bấm chọn T.T.phí Dịch vụ.

Bước 2: Sau khi Chọn mục T.T. phí Dịch vụ, máy ATM sẽ hiển thị màn hình thanh toán phí dịch vụ:

Bạn bấm chọn FPT Telecom để thanh toán hoá đơn cước của FPT Telecom.

 

Bước 3: Sau khi chọn, ATM sẽ chuyển đến dịch vụ của FPT Telecom, màn hình như sau:

 • Bạn bấm số 1 từ bàn phím số và bấm nút Enter để chọn thanh toán hoá đơn ADSL Hà Nội.
 • Bạn bấm số 2 từ bàn phím số và bấm nút Enter để chọn thanh toán hoá đơn ADSL Hồ Chí Minh.

 

Bước 4: Nhập số 1 từ bàn phím, và nhấn Enter trên bàn phím ATM để thanh toán hoá đơn ADSL. Màn hình ATM sẽ hiển thị như sau:

(*) Lưu ý:

 • Hai dãy phím bên cạnh màn hình bây giờ đóng vai trò để nhập ký tự ABC, các mũi tên [>>] và [<<] để chuyển đến các ký tự trước và tiếp theo.
   
 • Để nhập số bạn dùng bàn phím số ở bên dưới màn hình.
   
 • Mã khách hàng cần nhập có dạng: [Mã thành phố] [Mã hợp đồng]


Mã thành phố có dạng: 

 • HN - Thành phố Hà Nội
 • SG - Thành phố Hồ Chí Minh

Mã hợp đồng, có 2 dạng: 

 • D + 6 chữ số tiếp theo
 • FD + 5 chữ số tiếp theo


Ví dụ:
- Nếu bạn là khách hàng đăng ký hợp đồng tại Hà Nội, để thanh toán hoá đơn có Mã hợp đồng D018666, bạn cần nhập vào máy Mã KH là HND018666.

- Nếu bạn là khách hàng đăng ký hợp đồng tại Hà Nội, để thanh toán hoá đơn có Mã hợp đồng FD00563 thì nhập vào máy Mã KH là HNFD00563.
Sau khi nhập xong, bấm nút Enter.

Bước 5: Sau khi hoàn thành bước 4, ATM sẽ thông báo thông tin về hoá đơn ADSL chưa thanh toán của bạn:

Bấm nút Đồng ý nếu bạn chấp nhận thanh toán, nếu không bấm nút Cancel từ bàn phím số.

Bước 6: Nếu bạn chấp nhận thanh toán, màn hình ATM hiện ra màn hình yêu cầu bạn kiểm tra lại thông tin thanh toán một lần nữa xem có đúng không:

Nếu đúng và đồng ý thanh toán, bạn bấm Đồng ý, nếu không bấm nút Không

Bước 7: Màn hình ADSL sẽ thông báo cho bạn biết nếu giao dịch thành công (Hình dưới) và hỏi bạn có muốn in hoá đơn không:

Để in hoá đơn bạn bấm nút Có, nếu không muốn in hoá đơn bấm nút Không để kết thúc quá trình thanh toán.

 

Bước 8: Nhận biên lai thanh toán nếu bạn đồng ý in hoá đơn: