Thư điện tử

Thư điện tử là một trong những cách liên hệ đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả giữa Công ty FPT Telecom chúng tôi với Quý khách hàng.

Quý khách có thể sử dụng email này bằng cách cài đặt trên chương trình Microsoft Outlook có sẵn trên máy tính hoặc có thể truy cập vào webmail theo địa chỉ :

Miền Bắc:http://isp-mail.fpt.vn/exchange/logon.asp

Miền Nam:http://isp-mail.hcm.fpt.vn/exchange/logon.asp